Disclaimer

Disclaimer

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en ook met dat doel opgenomen. Aan deze algemene gegevens kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend en AntSoft is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden.